فروش کابل نسوز اعلام حریق

در ساختمان‌های مسکونی، تجاری، صنعتی و غیره برای جلوگیری از آتش‌سوزی، سیستم اعلام حریق نصب می‌شود. نصب سیستم‌های اعلام حریق برای کاهش خسارت‌های جانی و مالی بسیار حائز اهمیت است….