دتکتور شعله

دود و حرارت ناشی از آتش می‌تواند خیلی سریع پراکنده شده یا خیلی آهسته گسترش پیدا کند و تشخیص آن کار دشواری است. دتکتورهای شعله (Flame Detector) ابزارهایی نوری هستند که می‌توانند در کمتر از یک ثانیه آتش را تشخیص دهند. سه نوع اصلی دتکتورهای شعله شامل دتکتور ماورای بنفش، مادون قرمز و دتکتورهای ترکیبی ماورای بنفش و مادون قرمز هستند. از آشکارسازهای شعله در مکان‌های خطرناک مثل خط لوله‌ی نفت و گاز، سکوهای نفتی، فرودگاه و آشیانه‌ی هواپیما، توربین‌ها و موارد مشابه استفاده می‌شود. انواع دتکتور شعله و تجهیزات اعلام حریق را می‌توانید از مرکز اعلام حریق آرات تهیه کنید.